111 – Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

201 – Vojenská zdravotní pojišťovna ČR

205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

207 – Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

211 – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

333 – Pojišťovna VZP a.s.