POTVRZENÍ
Jesle, mateřská školka, základní škola, studium na SŠ a SOU50 Kč
Letní a zimní tábory, rekreační pobyty, sportovní akce70 Kč
Hudební, sportovní a jiné kroužky70 Kč
Studium na VŠ70 Kč
Průkaz sportovce spojený s vyšetřením150 Kč
LÉKAŘSKÉ ZPRÁVY
O zdravotním stavu pro různé účely (prodloužení mat. dovolené, neplacená dovolená, úprava prac. doby, pro MŠ...)70 Kč
Pro účely soudu, pro pojišťovnu při uzavírání životní pojistky apod. 100 Kč
Výpis pro úrazové pojištění100 Kč
Vyšetření před výjezdem do zahraničí150 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace (pro vstupní prohlídku na školu nebo učiliště)50 Kč
OSTATNÍ VÝKONY
Vyšetření a aplikace očkovací látky nehrazené všeobecným zdravotním pojištěním100 Kč
Vstupní prohlídka do zaměstnání spojená s vyšetřením160 Kč
Prohlídka a potvrzení na žádost o řidičský průkaz150 Kč
Prodloužení řidičského průkazu70 Kč
Vystavení potravinářského průkazu70 Kč